Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายมรกต เลิศไทยตระกูล
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายมานิตย์ สดโสภา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
Responsive image
Responsive image
นายมรกต เลิศไทยตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 1
Responsive image
นายธวัชชัย ชัยกิตติภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 1
Responsive image
นายบัณฑิต คงคาธร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 1
Responsive image
นายสมวงษ์ พัฒนางกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 1
Responsive image
นายไพรวัล อ่องประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 1
Responsive image
นายเริงชัย แทนศร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 1
Responsive image
นายมานิตย์ สดโสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 2
Responsive image
นายบุญเชิด ตันเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 2
Responsive image
นายสมปอง ทองล้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 2
Responsive image
นายชูชาติ ทองบุญนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 2
Responsive image
นายประธาน คชาโภชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 2
Responsive image
นายปรีชา เอี่ยมอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th