Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างส่วนราชการ
แนวทางการพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
ข้อมูลบริการประชาชน
แบบกองคลัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ


การเกษตรกรรม
     พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เป็นที่ราบลุ่ม น้ำกร่อย จึงไม่เหมาะทำการเพาะปลูก ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาน้ำจืด ซึ่งก็ประสบปัญหาน้ำจืดมีไม่เพียงพอตลอดทั้งปี

การอุตสาหกรรม
     ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ จำนวน 4 โรงงาน คือ
          1. บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
          2. บริษัท ไดเฮ็น อิเลคทริค จำกัด  ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
          3. บริษัท ลีไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลิตพื้นในรองเท้า
          4. บริษัท เอเชียโกลเด้น ดรซ์ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงเมล็ดข้าว

การพาณิชย์กรรม/การบริการ
สถาบันการเงิน
     มีธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จำนวน 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตั้งอยู่เลขที่ 245/36 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน
สถานีบริการน้ำมัน
     มีสถานีบริการน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

การท่องเที่ยว
     เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำบางปะกง บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงช่วงติดกับที่ว่าการอำเภอบางปะกง ขณะนี้มีเขื่อน คสล. ขนาดความยาว 170 เมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป


สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ : 038 - 530146 โทรสาร : 038 - 530406 อีเมล์ : 
admin@thasaarn.go.th


Powered By thasaarn.go.th